Om mig

Katolik, familjefader, matematikstuderande.

Såvitt jag vet så är allt som står här i enlighet med Kyrkans hävdade lära och i trohet mot Kyrkans läroämbete, men om något skulle vara i strid med Kyrkans lära så ber jag dig att skicka mig ett e-post (se nedan) och visa mig dels vad jag skrivit och dels vad Kyrkan lär, så att jag tydligt kan se var jag avvikit och kan korrigera mig. Jag ber den som skriver att hänvisa till Kyrkans lärouttalanden och inte till artiklar i tidskrifter, vad någon präst sagt någon gång eller liknande. Jag litar på Kyrkan, i dessa märkliga tider dock inte nödvändigtvis på press som kallar sig katolsk eller katolska präster som inte lever upp till sin kallelse.

För att beskriva något av mig själv, publicerar jag en dikt som jag skrev som en tämligen ren inspiration innan jag ens blev kristen men som ändå definierar mycket av vem jag är och hur jag vill leva.

Skogsvandring

Silhuetten av ett träd,
spöklikt nära.
Den mörka himlen pryder
trädtoppen, svart som tjära.

En talande tystnad.
Den säger mig,
lämna det du inte behöver,
så föder jag dig.

Annalkande trötthet
och världsvana mönster
lockar tillbaka till stret
men du finns där ändå
och blotta tanken ler.

För att kontakta mig, skicka ett epost till: david [dot] hilaron [at] gmail [dot] com

By Michelangelo Merisi da Caravaggio (Public domain), from Wikimedia Commons

Annonser