Om kommentarer

En liten notis om hur jag kommer hantera kommentarer här på bloggen är väl i sin ordning. Jag kommer ha sträng moderering av alla kommentarer, dvs. alla kommentarer måste godkännas av mig innan de publiceras även om du publicerat kommentarer tidigare. Detta för att jag vill ha kontroll på hur en diskussion utvecklas.

Personangrepp, sårande sarkasmer, allmänt nedlåtande och högmodigt språk, svordomar, hädelser o.dyl. är det noll tolerans på och en kommentar som innehåller detta kommer inte publiceras. Om någon upprepade gånger försöker publicera sådana kommentarer kommer man hamna i spamkön och nekas publicering tillsvidare. Om man senare vill häva detta får man kontakta mig personligen via epost och förklara varför man ska bli tillåten att skriva igen.

Kommentarer som inte leder någonstans utan enbart skrivs för att ”peppa” mig eller någon annan kommer inte publiceras.

Raffaello Sanzio (Public domain), via Wikimedia Commons

I övrigt så kommer jag försöka vara generös med hur man skriver och vad man skriver. Det viktiga är inte att man håller sig till ”ämnet” för just detta inlägg utan att man för ett levande samtal. Givetvis är det hovsamt om man försöker att hålla en och samma diskussion under ett och samma inlägg och inte sprider ut sig för mycket.

Jag förbehåller mig dock rätten att utan närmare förklaring neka publicering av en viss kommentar även om den är inom bokstaven för ovanstående etikettregler.

Annonser