Om Den lilla vägen

”Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.” (Joh 3:8)

Det här är min lilla skrivoas, där jag kan skriva av mig när så behövs. Ingen regelbundenhet, ingen färdig riktning, inget särskilt ämne, ingen särskild längd. Helt enkelt skrivande, en liten väg som knappt är en stig, otrampad mark som är okänd för mig men kanske känd för någon annan. Därför ber jag om kommentarer från er som får läsa. Jag tänker inte debattera, för jag vill diskutera.

Bloggens titel kommer från Lilla Thérèse av Lisieux:s lära om litenhet, ödmjukhet och kärlek och offer i det lilla, som hon själv kallade den ”lilla vägen”. Men därmed kommer inte bloggen handla om hennes lära eller ens nödvändigtvis om katolsk lära i allmänhet, utan vara en personlig oas för att göra det lilla jag kan: de små stapplande stegen, den utforskande skogsvandringen.

Såvitt jag vet så är allt som står här i enlighet med Kyrkans hävdade lära och i trohet mot Kyrkans läroämbete, men om något skulle vara i strid med Kyrkans lära så ber jag dig att skicka mig ett e-post (se Om mig) och visa mig dels vad jag skrivit och dels vad Kyrkan lär, så att jag tydligt kan se var jag avvikit och kan korrigera mig. Jag ber den som skriver att hänvisa till Kyrkans lärouttalanden och inte till artiklar i tidskrifter, vad någon präst sagt någon gång eller liknande. Jag litar på Kyrkan, i dessa märkliga tider dock inte nödvändigtvis på press som kallar sig katolsk eller katolska präster som inte lever upp till sin kallelse.

Heliga Thérèse av Lisieux, be för mig att jag alltid må följa Jesu väg som också var din!

Annonser